North Star Inter Tech 

GPS Tracking Application

North Star Inter Tech 

GPS Tracking Application

ดูแลลูกค้าเหมือนพาร์ทเนอร์
พํฒนาโปรแกรมเสมือนเป็นเลขาคุณ
Home

 

   ในปัจจุบันธุรกิจการขนส่งสินค้าและบริการแข่งขันกันสูงมาก อีกทั้งกรมการขนส่งได้มีมาตรการให้ติดตั้ง GPS Tracking  

   ทาง บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จำกัด จึงได้ทำการคิดค้นและพัฒนา GPS Tracking หลาย Models และระบบ Binoculars System เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในราคาประหยัดและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายและมีการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซอน 

  อีกทั้งมีการสรุปรายงานที่ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วางแผนและวิเคราะห์บริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทและยังช่วยป้องกันการทุจริตภายในองค์กรรวมไปถึงช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุได้

Contact

Nakorn Pathom, Thailand
north.star.inter.tech@gmail.com
Line Id: nsitgps

Line Id: nsitgps

080-550-0725